Deze aanvraagstraat werkt het beste op desktop of laptop. Het uploaden van documenten kan niet via een mobiele telefoon of tablet.

Deze aanvraag blijft een uur toegankelijk. Hierna wordt de aanvraag automatisch leeggemaakt.
Als u de optie "Tussentijds opslaan" gebruikt dan kunt u de aanvraag op een later tijdstip afronden.

1

Wat is uw postcode en huisnummer en welk bedrag wilt u lenen?

Uw postcode en huisnummer

Uw leenbedrag

Met deze lening kunt u energiebesparende maatregelen financieren. Als het totaalbedrag van de offerte(s) aannemer/installateur lager is dan het aangevraagde leenbedrag, ontvangt u van SVn een offerte voor het lagere leenbedrag.

€ 2.500,-€ 25.000,-

Welke looptijd wilt u voor uw lening?

Vanaf € 15.000,- is het mogelijk om uw doorlooptijd te wijzigen. Met een langere looptijd krijgt u lagere maandlasten.

Details van uw lening

Totale leenbedrag € 2.500,-
Bruto maandlasten € 0,00 Op basis van uw leenbedrag
Looptijd in maanden en aantal termijnen 120
Rente
De rente is vast gedurende de gehele looptijd. Mogelijk komt de rente in aanmerking voor fiscale aftrekbaarheid. Raadpleeg de Belastingdienst voor meer informatie.
0,00% Vast gedurende de gehele looptijd
Totale kosten lening
Dit zijn de totale kosten voor het aangaan en terugbetalen van uw lening.
€ 0.000,-
Jaarlijks kostenpercentage
Dit zijn de totale kosten van de lening, uitgedrukt in een percentage op jaarbasis van het totale leningsbedrag.
0,00%
2

Wat is uw type huishouden?

Bent uw gehuwd of samenwonend dan kunt u kiezen of u de lening samen of alleen aanvraagt.

Wilt u het inkomen van uw partner meenemen in de berekening?

3

Wat is uw netto maandinkomen? Wat is het netto maandinkomen van u en uw partner?

Het netto maandinkomen is het totaal aan inkomsten dat iedere maand op uw bankrekening wordt bijgeschreven of dat u zichzelf toekent uit een zelfstandig beroep/bedrijf.

Uzelf

Per maand

Partner

Per maand
4

Wat zijn de bruto maandlasten van uw hypotheek?

Het gaat hierbij om het totale maandelijks te betalen bedrag aan rente, premie voor kapitaalopbouw en contractuele aflossingen. Hier hoort de premie van een overlijdensrisicoverzekering niet bij.

De bruto maandlasten zijn

5

Heeft u of uw partner maandlasten van andere leningen?

Denk hierbij aan de rente en/of aflossing van leningen of studiefinanciering. Tevens kunt u hier de rente en/of aflossing van een geldlening bij bijvoorbeeld ouders, familie en vrienden invullen.

Uzelf

Per maand

Partner

Per maand
6

Betaalt u of uw partner, alimentatie?

U kunt uw maandelijks bedrag aan alimentatie hier invullen.

Uzelf

Per maand

Partner

Per maand